Inženýrské sítě

Naše služby

 • plynovody NTL a STL, regulační
 • stanice NTL a STL
 • rozvody vody a vzduchu
 • kanalizace, gravitační i tlaková
 • potrubní systémy
 • kanalizační potrubní systémy
 • předizolované potrubí
  • HARTPIPE
  • ISOPLUS
  • FINTHERM
 • ocelové potrubí do DN 400
 • horkovody
 • parovody

Technické zařízení budov

Naše služby

 • kotelny a výměníkové stanice
 • strojovny chladu
 • topné soustavy budov
 • vzduchotechnika
 • klimatizace
 • zdravotní instalace
 • rozvody technických a medicinálních plynů
 • využití odpadního tepla
 • solární systémy
 • fotovoltaika
 • čistírny odpadních vod
 • úpravny vody

Energie

Vzduch

 • dodávka a montáže kompresorových stanic Atlas Copco, Kaeser
 • rozvody tlakového vzduchu: 6,10,16,20 barů
 • potrubí ocelové, pozink, plast PPR do průměru 110 (6,10,16,20 barů)
 • přívod čerstvého vzduchu ke kompresorům
 • odvod horkého vzduchu od kompresorů
 • rozvod vzduchu k průmyslovým strojům

Voda

 • montáž potrubních rozvodů včetně uložení, uzemnění a izolací z běžných jakostí ocelí, AK, Cu, PPR
 • montáž plastových potrubních rozvodů do průměru 110

Teplo

 • montáže a opravy topných a kondenzačních zařízení
 • montáž výměníkových stanic, infrazářičů a ústředního vytápění včetně projekce
 • montáž elektrorozvodů, měření a regulace
 • kotle, pece a průmyslová zařízení s neomezeným výkonem
 • autorizované zastoupení pro dodávku, montáž a servis plynových zařízení firem VIESSMANN, BUDERUS, JUNKERS, VIADRUS, MORA, PROTHERM DAKON, WOLF, BERETTA, hořáky Weishaupt, kompresorové stanice ATLAS Copco
 • montáž a opravy strojních zařízení
 • využití odpadního tepla z pecí, sušáren, kotelen, kompresoroven, tepelných zdrojů, které slouží pro vytápění a ohřev TUV: pomocí výměníků, rekuperátorů tepla
 • montáže a dodávky horkovodů, teplovodů, topných kanálů a předizolovaného potrubí

Plyn

Naše služby

 • montáž, opravy, zkoušky a revize vyhrazených plynových zařízení zvyšování a snižování tlaků plynů v rozsahu ČSN EN 12186 – regulační stanice plynů
 • rozvody plynů v rozsahu – středotlak a nízkotlak
 • průmyslové plynovody dle ČSN EN 15001, domovní plynovody dle TPG 704 01
 • montáž plynových kotlů dle TPG 704 01 – spotřeba plynů s výkonem do 50 kW a ČSN 070703 – plynové kotelny I. a II. kategorie (tepelný výkon 0,5 – 3,5 MW – tepelný výkon nad 3,5 MW)
 • kotle, pece a průmyslová zařízení s neomezeným výkonem
 • autorizované zastoupení pro dodávku, montáž a servis plynových zařízení firem VIESSMANN, BUDERUS, JUNKERS, VIADRUS, MORA, PROTHERM DAKON, WOLF, BERETTA, hořáky Weishaupt

Stavební činnosti a realizace staveb

Naše služby

 • Občanské stavby a vybavenosti
 • Infrastruktura
 • Inženýrské stavby
 • Bytová výstavba
 • Průmyslové stavby
 • Výkopové práce a zakládání staveb
 • Inženýrská činnost ve výstavbě
 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ocel a technologie

Naše služby

 • demontáže ocelových konstrukcí, průmysl. zařízení, strojů a potrubních rozvodů
 • výrobu a montáž ocelových konstrukcí
 • montáž potrubních rozvodů včetně uložení, uzemnění a izolací z běžných jakostí ocelí, AK, Cu
 • montáž a opravy strojních zařízení
 • komplexní zajištění montáží včetně nátěrů, izolací, lešení,
 • svářečské práce v souladu s ČSN EN ISO 9606-1

KARSCH-ELEKTRO s.r.o.

Sídlo: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov

IČ: 27310159